Přehled indikátorů MAS

Procentní plnění indikátorů - graf

Hledání

IndikátorPočáteční hodnotaCílová hodnotaAktuální hodnota indikátoruObdobíDetail
počet nových ekonomických subjektů051,002007-2013
počet podpořených podnikatelských subjektů0533,002007-2013
počet nových zařízení využívajících OZE031,002007-2013
počet nových lůžek0354,002007-2013
počet nových a zrekonstruovaných objektů01029,002007-2013
počet nových a zrekonstruovaných ploch01545,002007-2013
počet účastníků vzdělávacích a informačních akcí030104,002007-2013
počet nových pracovních míst057,002007-2013
počet vybudovaných a zrekonstruovaných stezek050005 382,002007-2013
počet podpořených spolků0210,002007-2013